Fagområder:

Oversettelse sport, Oversetting produktkataloger, Oversetting brosjyrer, Oversetting markedsføringstekster, Oversetting firmapresentasjoner, Oversettelse reiseliv, Oversettelse anbud, Oversettelse rapporter, Oversettelse eiendom, Oversetting spill, Oversetting dokumenter, Oversettelse teknologi, Oversettelse gastronomi, Oversettelse nettsider, Oversetting markedsføringstekster

Profesjonell dansk oversetter for høy kvalitet på oversetting til dansk.

NoComprendo samarbeider kun med morsmålsoversettere. Når du ber om en oversettelse fra norsk til dansk, vil en profesjonell dansk oversetter med solid kompetanse i norsk og god kjennskap til særegenheten i dansk kultur stå for oversettelsen. Den blir korrekturlest av en annen dansk oversetter og til slutt utfører våre prosjektledere en kvalitetssikring av oversettelsen. På den måten forsikrer vi oss om at teksten vi har oversatt er av den kvaliteten du forventer.