Fagområder:

Oversetting firmapresentasjoner, Oversetting sport, Oversetting produktkataloger, Oversetting anbud, Oversettelse brosjyrer, Oversetting markedsføringstekster, Oversetting reiseliv, Oversettelse rapporter, Oversettelse spill, Oversettelse dokumenter, Oversettelse teknologi, Oversettelse gastronomi, Oversetting nettsider, Oversetting markedsføringstekster, Oversettelse eiendom

Profesjonell tysk oversetter for høy kvalitet på oversetting til tysk.

NoComprendo samarbeider kun med morsmålsoversettere. Når du ber om en oversettelse fra norsk til tysk, vil en profesjonell tysk oversetter med solid kompetanse i norsk og god kjennskap til særegenheten i tysk kultur stå for oversettelsen. Den blir korrekturlest av en annen tysk oversetter og til slutt utfører våre prosjektledere en kvalitetssikring av oversettelsen. På den måten forsikrer vi oss om at teksten vi har oversatt er av den kvaliteten du forventer.